Algemene verkoopsvoorwaarden

Adresgegevens:

Anders Getint

Diestsestraat 148

3000 Leuven

telefoon 0032(0)16/65 61 40
mailadres: info@andersgetint.be
website: www.andersgetint.be
BTW: BE 1004.196.062

Rekeningnummer BE28 7370 7477 5020

Hoe kan je bestellen?

 • ofwel bestel je via deze site door producten aan je winkelkarretje toe te voegen op www.andersgetint.be
 • ofwel stuur je ons een mailtje met hetgeen je graag zou willen
 • ofwel geef je je keuze telefonisch door op 016 65 61 40
 • ofwel kom je langs in de winkel

Hoe kan je betalen?

 • ofwel via overschrijving op ons rekeningnummer : 
  IBAN: BE28 7370 7477 5020
  BIC: KREDBEBB
 • ofwel via Mollie met kredietkaart of bankkaart
 • ofwel in de winkel indien je kiest voor afhalen in de winkel - kies dan als betalingswijze: 'overschrijving'

Hoe zit het met de portkosten?

 • afhalen in de winkel is gratis
 • vanaf 120 euro zijn de portkosten gratis 
 • koop je voor minder dan 120€, dan betaal je 5,50€ (voor levering in pakjesautomaat of postpunt) of 6,50€ (voor levering een thuis- of werkadres) in België 
 • voor andere landen kan je de tarieven opvragen via info@andersgetint.be

Wanneer kan ik m'n pakje verwachten?

Zodra wij je betaling ontvangen hebben sturen we je spulletjes op met Bpost. Concreet betekent dit voor leveringen in België, dat je je pakje na 1 of maximum 3 dagen nadat wij betaling krijgen, zal ontvangen. Voor verzending van pakjes binnen Leuven, werken we samen met fietskoerier Vi-tes.

Op het moment dat je pakje verzonden wordt, krijg je een link waarmee je de reisweg kan volgen (enkel voor pakjes die met Bpost verzonden worden).

Je kan kiezen voor levering op een thuisadres, een pakjesautomaat van Bpost (Cubee) of een afhaalpunt van Bpost. 

Komt je pakketje bij ons terug omdat je het niet bent gaan afhalen, kunnen we het een tweede maal opsturen mits betaling van 6 euro.

Wat als je toch niet helemaal tevreden bent?

Als je de spulletjes die je bestelde toch niet wenst, dan heb je het recht om van je aankoop af te zien tot 14 kalenderdagen na de ontvangst van je goederen zonder betaling van een boete en zonder reden. Je kan dit melden aan Anders Getint per mail of per telefoon. De spulletjes waar je niet tevreden van bent, kan je terugsturen. Dit terugsturen dient te gebeuren op eigen kosten en op eigen risico. Je kan natuurlijk de spullen ook rechtstreeks in de winkel komen terugbrengen. Uiteraard geef je enkel ongebruikte en onbeschadigde spullen terug in de originele verpakking.

Sokken, ondergoed en artikelen met gereduceerde prijs komen niet in aanmerkin.

We geven je het geld (per overschrijving)van de goederen terug van zodra ze in ons bezit zijn.

Wens je een vervangartikel te ontvangen? (Bv. een andere maat dan de maat die je oorspronkelijk bestelde). Dan neem je best contact op met ons via email (info@andersgetint.be) of telefonisch (016/65 61 40). Wij klaren dan samen met jou uit hoe we dit het beste aanpakken. De eventuele retour en nieuwe verzendkosten komen altijd ten koste van de koper en bedragen 6€. Je ontvangt van ons een retouretiket per mail om thuis te printen. Het terugsturen mag in de oorspronkelijke doos of omslag of in een andere verpakking. 

Wie is verantwoordelijk?

Eens de spullen bij ons vertrokken zijn vervalt onze verantwoordelijkheid over de goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten van BPost of een externe firma die de opdracht krijgt! De koper kan dan bij de betrokken instantie de reisroute van het verzonden product navragen en eventueel een klachtenprocedure starten. Gelieve ons ook altijd te contacteren als je je pakketje niet binnen afzienbare tijd ontvangt. Wij starten dan ook zelf een klachtenprocedure op.

Wat als...?

Heb je toch nog een vraag, probleem, suggestie, twijfel, ...? Aarzel niet om ons te contacteren. We kunnen dan samen trachten een oplossing te vinden.

016 65 61 40 of info@andersgetint.be

 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE WEBWINKEL www.andersgetint.be

 

De consument heeft het recht aan Anders Geint mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Anders Getint, die een onderdeel van  BV Anders Getint met maatschappelijke zetel te Diestsestraat 148, 3000 Leuven, België, BTW BE1004.196.062 biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het ganse assortiment van www.andersgetint.be en elke aankoop die de klant plaats bij deze website.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld in EURO,  inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De vervoers- en administratieve kosten die worden aangerekend worden apart vermeld als verzending- en afhandelingskosten. 

 • versturen naar België of Nederland kost 6,49 euro als bijdrage in de portkosten
 • vanaf 120 euro zijn de portkosten gratis voor België en Nederland
 • versturen naar Duitsland kost 6.95 euro, Finland kost 18.95 euro, Frankrijk kost 9.95 euro, Ierland kost 19.95€, Italië kost 15.95 euro, Spanje kost 17.95 euro
 • voor alle andere landen: prijsberekening mogelijk op aanvraag via info@andersgetint.be

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De foto's worden met de meeste zorg getrokken maar toch kan het zijn dat de kleur van de foto kan van tint verschillend is van de reële kleur. 

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt opgesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of materiële fouten gevat of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons via info@andersgetint.be of telefonisch op ++32(0)16/65 61 40 (enkel tijdens de openingsuren).

Doekjes en Broekjes is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Doekjes en Broekjes is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of typ- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijden worden aangepast of ingetrokken door Anders Getint.

Anders Getint is gerechtigd om - zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen op te splitsen (in overleg met de klant), dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van www.doekjesenbroekjes.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd met Bpost of Vi-tes. Afhalen in de winkel is ook een mogelijkheid.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via overschrijving

- via bankkaart

- via kredietkaart

- betaling in de winkel bij ophaling

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverd artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Anders Getint.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

 

Arikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 7: Garantie

Wettelijke garantie

Krachten de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Anders Getint waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Anders Getint. 

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, vewaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet- naleven van de gebruiksinstructie of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geahct geen verborgen verbreken tez ijn, behoudens tegenbewijs  door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 8: Verzakingstermijn 

De consument die online artikelen aankoopt heeft het recht aan Doekjes en Broekjes mee te delen dat hij afziet van deze aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het aankoop.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Anders Getint én de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten en op eigen risico terug bezorgen aan Anders Getint BV, Diestsestraat 148, 300 Leuven.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen en geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

- artikelen die op vraag van de klant op maat zijn gemaakt

- sokken, ondergoed en artikelen met gereduceerde prijs.

 

Artikel 9: Privacy

Anders Getint  verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van je bestelling. 

Wij behandelen je gegevens die je opgaf voor het verwerken van je bestellingen als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Anders Getint bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen door een mailtje te sturen naar info@anders getint.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk  houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Anders Getint heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.

Anders Getint respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via jouw gebruikersprofiel tot alle beschikbare gegevens over jou op Doekjes en Broekjes. Via jouw gebruikersprofiel kan je alle gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen.

www.andersgetint.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig insellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Als dit zo is, neem dan contact op met ons via info@andersgetint.be  zodat we je bestelling toch nog kunnen uitvoeren.

Anders Getinthoudt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien je nog vragen hebt, over deze privacy statement, contacteer ons

Anders Getint BV, Diestsestraat 148, 3000 Leuven, 016 65 61 40, info@andersgetint.be

Ben je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wodt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Anders Getint om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen zal nooit gezien worden al een verzaking aan zulke bepalingen en zal noit de geldigheid van dez rechten aantasten.

 

Artikel 11: Klantendienst

Anders Getint is bereikbaar op telefoonnummer 

++32(0)16 65 61 40 tijdens de openingsuren van dinsdag tot zaterdag van 11u tot 18u, behalve op zondag en maandag.

via email op info@andersgetint.be

per post op Anders Getint, Diestsestraat 148, 3000 Leuven, België

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Anders Getint kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepassing recht- Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.