Privacy

Anders Getint verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van je bestelling. 

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Anders Getint  bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Je kan ook weigeren dat Anders Getint je gegevens gebruikt om jou informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via Anders Getint , Diestsestraat 148, 3000 Leuven of via info@andersgetint.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk  houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Anders Getint heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.

Anders Getint respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via jouw gebruikersprofiel tot alle beschikbare gegevens over jou op Anders Getint. Via jouw gebruikersprofiel kan je alle gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen.

www.andergetint.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig insellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Als dit zo is, neem dan contact op met ons via info@andersgetint.be of via +32 (0)16 65 61 40 zodat we je bestelling toch nog kunnen uitvoeren.

Anders Getint houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien je nog vragen hebt, over deze privacy statement, contacteer ons