Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan Anders Getint mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het pakket.

De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug naar Anders Getint, Diestsestraat 148, 3000 Leuven